Open projects

BI architect

Varighet: Ett år fra oppstart 15.08.2024 - 14.08.2025
Opsjon: Kunden kan forlenge oppdraget med inntil 6 måneder av gangen inntil 2 år. (6+6+6+6 mnd.)
Omfang: Inntil 3 konsulenter i 100% stilling.
Kategori: Konsulent (3-7 års erfaring) og seniorkonsulent (8+år erfaring)
Språk: Norsk
Lokasjon: Trondheim og remote
Frist til Witted: 08.08.24

FHI ønsker 1-3 senior BI-arkitekter til arbeidet med modernisering av registerplattformen. Leverandør kan presentere inntil 3 kandidater, Folkehelseinstituttet kan inngå kontrakt med en eller flere leverandører.

Konsulentene vil arbeide tett med vårt interne team, ledet av både en prosjektleder og en teknisk prosjektleder, for å sikre at løsningene ikke bare er teknisk optimale, men også i tråd med forretningsbehovene og målene for prosjektet. Arbeidet vil også omfatte rådgivning og bidra til kontinuerlig forbedring av våre arbeidsprosesser og brukeropplevelser på veien til å bli en datadrevet organisasjon.

Viktige deler av arbeidet til BI-arkitekt vil være:

 • Være bindeleddet mellom forretning og datamodell
 • Beskrive entiteter og hvordan de henger sammen
 • Være rådgivende i å bygge opp konseptuelle modeller
 • Etablere logiske modeller i tråd med faglige behov
 • Ha ledende rolle i modellering med metodikken Data Vault 2.0

Det er behov for konsulenter med god teknisk innsikt og forståelse for arbeid med data- og informasjonsmodellering av store datamengder.

Det kan tilkomme andre arbeidsoppgaver underveis i utførelsen av bistanden. Kunden kan også benytte konsulenten i andre prosjekter dersom Kunden anser dette hensiktsmessig.

KRAV TIL KOMPETANSE

Når vi ser etter de riktige konsulentene til dette prosjektet, legger vi stor vekt på en kombinasjon av teknisk dyktighet, strategisk forståelse og personlig engasjement. Vi ser etter teammedlemmer som ikke bare har den nødvendige tekniske kompetansen, men som også er dedikerte til kontinuerlig læring og utvikling. Vår ideelle kandidat er en som aktivt holder seg oppdatert med bransjens trender og teknologiske fremskritt, og som kan anvende denne kunnskapen i arbeidet med modernisering av registerplattformen.

Vi ser etter selvstendige, løsningsorienterte konsulenter med solid erfaring innen forretningsdrevet dataarkitektur og som har en sterk bakgrunn i datamodellering. Ideelle kandidater vil ha en dyp forståelse av metodikk og verktøy for effektiv datahåndtering, kombinert med avansert kunnskap om databaseteknologier og modellering. Erfaring med å designe og implementere forretningsdrevet arkitektur for høy ytelse, skalering og pålitelighet er essensielt med omfattende kompetanse innen business intelligence (BI), med særlig fokus på evnen til effektivt å lagre og organisere komplekse datasett i datavarehus, og sammenstille disse til enhetlig og konsistent informasjon. Det er nødvendig med bred erfaring rundt datamodellering, og en fordel med kompetanse på Data Vault 2.0.

Sikkerhet står høyt på vår agenda, og vi forventer at våre konsulenter er proaktive i å bidra til å drive frem forbedringer i våre arbeidsprosesser, øke kvaliteten på våre løsninger og forbedre brukeropplevelsen.

Kandidaten bør ha en god blanding av teknisk dyktighet, kreativ problemløsning og et ønske om kontinuerlig læring. Samarbeidsevner er essensielt, da denne rollen krever tett interaksjon med både tekniske og ikke-tekniske teammedlemmer for å oppnå best mulige resultater.

 • Teknisk ekspertise i skyplattformer: Spesielt erfaring med Azure, inkludert utvikling av skalerbare og sikre applikasjoner.
 • Databaser og datavarehus: Inngående forståelse for design og utvikling av databaser. Erfaring med effektiv lagring og organisering av data i datavarehus.
 • Selvstendighet og problemløsning: Evnen til å jobbe uavhengig, identifisere og løse komplekse tekniske utfordringer med innovative løsninger.
 • Samarbeids- og kommunikasjonsevner: Sterke evner til å samarbeide på tvers av fagfelt og effektiv kommunikasjon av tekniske løsninger til både tekniske og ikke-tekniske ressurser.
 • Forretningsforståelse: Dybdeforståelse for hvordan teknologiske løsninger kan skape forretningsverdi, forbedre prosesser og brukeropplevelser.
 • Business Intelligence (BI): Erfaring med sammenstilling og utvikling av datagrunnlag for analyser og rapporter, inkludert sammenstilling av data fra flere kilder til et konsistent og pålitelig grunnlag for dyptgående analyser og rapporter.

Absolutte krav

 • Minimum 5 års erfaring med Kimballs prinsipper og metode
 • Minimum 5 års erfaring med datamodellering og hvordan det utføres
 • Minimum 5 års erfaring med utvikling i SQL
 • Minimum 5 års erfaring med effektiv lagring og organisering av data i datavarehus
 • Minimum 5 års erfaring med løsningsarkitektur
 • Må ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.

Evalueringskrav

 • Konsulentens bør ha relevante referanseprosjekter
 • Erfaring med BI-utvikling/arkitektur ut over minimumskravet vil tillegges høyere vekt
 • Konsulentens bør ha erfaring fra tilsvarende leveranser utover referanseprosjekter
 • Erfaring med bistand til kravspesifisering, modellering, design og utvikling av datavarehusløsninger vil tillegges høyere vekt.
 • Tilbudte konsulent(er) bør ha grunnleggende erfaring og kompetanse innen sikkerhet og personvern
  Konsulenten bør ha erfaring med metodikken Data Vault 2.0 og helsedata

Lokasjon:
Til denne anskaffelsen åpnes det for tilbud fra hele Norge som innebærer at arbeidet kan i det daglige utføres remote. Det forutsettes at konsulenten reiser til Trondheim hvor klyngen pasientregistre har tilholdssted. Det må påregnes to-dagers samlinger hver tredje uke i Trondheim (ca. 10 samlinger per år).

Søknadsprosess:

 • CV og referanser
 • Utfylt kravmatrise som du kan laste ned -> HER
 • Ønsket pris
 • Når konsulenten er tilgjengelig

_Send dokumentene til angelica.skoldulf@witted.com

Interested in a project?

New to Witted Partners?

Witted Partners helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. Apply for an agent to get validated and be able to pursue our projects!

Are we friends already?

If you have already met with us or are working on a project through Witted Partners, please contact any of our talent agents or subscribe to our project newsletter to directly apply for projects!