Open projects

Android developers to Ruter/Tet Digital

Oppstart: Senest 02.09.2024 (Gjerne tidligere)
Varighet: 30.08.2025 med opsjoner frem til 30.08.2027
Omfang: 100 %
Lokasjon: Oslo
Frist: 15.08.2024

Beskrivelse av anskaffelsen:
Tet Digital AS søker to (2) erfarne og senior Android utviklere, med solid Android bakgrunn, til RuterSalg-teamet. RuterSalg-teamet har fullt ansvar for teamets løsninger, og ressursen vil derfor bidra til å videreføre arbeidet med å både utvikle og drifte/forvalte teamets løsninger.

Om RuterSalg App:
Tet Digital AS har utviklet en egen løsning (RuterSalg App) for salg av billetter i betjente kanaler, som i dag benyttes ombord i kjøretøy og hos forhandlere. Ytterligere utvidelse av funksjonalitet for bruk på kundesenter er under arbeid.

Løsningen består av en egenutviklet android-app som front-end i tillegg til egenutviklet backend for frontend (BFF). Disse benytter i tillegg Tet Digitals egne baksystemer for salg- og betalingstjenester, samt Entur sine nasjonale tjenester for billettering.

RuterSalg App er i dag i bruk hos flere kollektivselskaper, inkludert Ruter, Brakar, Østfold Kollektivtrafikk og Agder Kollektivtrafikk (oppstart 1. juli 2024). Det er sannsynlig at ytterligere kollektivselskaper vil ta løsningen i bruk over tid.

Om rollen og arbeidsoppgaver:
Utvikleren vil inngå i RuterSalg-teamet som består av teamleder, produktleder, løsningsarkitekt, frontend og backend utviklere, UX-ressurs og testere, til sammen 13 personer. Teamet har i tillegg bredt samarbeid med andre personer og team internt i Tet Digital, og eksterne samarbeidsparter som er involvert i forvaltning av løsningene.

RuterSalg-teamet ivaretar i dag drift, forvaltning, feilretting og videreutvikling de nevnte løsningene.

Utvikleren vil ha fokus på utvikling av RuterSalg App for planlagte nye leveranser i løsningen. Utviklerens oppgaver, samt fordeling og organiseringen av disse, vil kunne variere over tid for sikre nødvendig fremdrift, stabilitet og fleksibilitet i RuterSalg-teamet.

Eksempler på arbeidsoppgaver og ansvarsområder:
Kodeforvaltning, feilretting og utvikling av RuterSalg App
Testing av RuterSalg App, med tilhørende utstyr, herunder betalingsterminal og kvitteringsskriver
Bidra i tekniske og funksjonelle løsningsvalg for RuterSalg App

Krav til kompetanse og erfaring:
Minst 4 års relevant erfaring med Android-utvikling herunder XML-basert UI, Jetpack Compose, MVVM-arkitektur, integrasjons- og UI-tester med Espresso
Minst 3 års erfaring med klient-tjener-arkitektur, REST og Backend-for-frontend konseptet
Minst 3 års relevant erfaring med Kotlin, spesielt asynkron programmering med Coroutines

Erfaring med:
Produksjon av loggdata samt monitorering, alarmer og metrikker knyttet mot dette, 8% fortrinnsvis i Datadog, og tatt en aktiv rolle i overvåkingen og oppfølgingen av systemene
Identity Management / Authentication løsninger, spesielt Okta
Utvikling for fysiske og virtuelle betalingsterminaler, f.eks. Verifone V400m/c (fysisk) og Softpay (virtuell)
Utvikling for mobile printere som fungerer med Android
Kjennskap til meldingsstandarden MQTT
MIFARE NFC teknologi (DESfire og Ultralight)
Kjennskap til distribusjonsløsninger for Android-apper, fortrinnsvis Google Play og Firebase
Kjennskap til sentrale aktørers løsninger i kollektivtransport og bruk av disse, f.eks. Enturs nasjonale tjenester for billettering som Nasjonal ordredatabase (NOD) og ID-basert billettering (IDB)

Interested in a project?

New to Witted Partners?

Witted Partners helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. Apply for an agent to get validated and be able to pursue our projects!

Are we friends already?

If you have already met with us or are working on a project through Witted Partners, please contact any of our talent agents or subscribe to our project newsletter to directly apply for projects!