Freelancing lever...?

Freelancing lever...?

Vi har stått i fronten av en debatt med Arbeidstilsynet for å få på plass klare rammer og regler for selvstendige konsulenter. 20.11.23 måtte Arbeidstilsynet trekke sine oppfatning av lovverket etter press fra departementet. Vi er derfor tilbake til et frustrerende kaos.

Freelancing in Norway: alive and well or confusing as hell? 🤷‍♂️

Alt du trenger å vite om saken

Oppdatering 20.11.2023

Arbeidstilsynet trekker tilbake informasjon og skaper ny forvirring om Innleieloven!

Forrige uke fikk vi tydelige svar fra Arbeidstilsynet. Da sa de at AS med bare én ansatt som skal drive utleie av arbeidskraft skal være registrert som Bemanningsforetak. Dette var også tydeliggjort på deres hjemmesider. I går kveld, 20. November fikk vi en kontrabeskjed og må dessverre informere om at det igjen er usikkerheten som råder.

Meldingen vi fikk direkte fra Arbeidstilsynet:

"Vi fikk fredag ettermiddag beskjed fra departementet om at vår (Arbeidstilsynets) forståelse av regelverket ikke samsvarte med deres (Departementet). Departementets vurdering er at enpersonbedrifter ikke kan anses som en virksomhet som leier ut arbeidstakere. På denne bakgrunn har vi(Arbeidstilsynet) på våre nettsider nå fjernet vår tidligere vurdering om at AS med ansatt eier kan søke om godkjenning som bemanningsforetak. Vi (Arbeidstilsynet) er i dialog med departementet, og vil oppdatere informasjonen hvis den endres."

Det er helt uforståelig at myndighetene våre ikke har svarene på hvordan selvstendig næringsdrivende skal kunne drive virksomhetene sine når vi nå snart er på vei inn i et nytt år.

Det vil altså si at AS med bare én ansatt ikke skal søke om å bli godkjent som bemanningsforetak. Hva betyr dette videre?Kan vi bare fortsette som før, eller kommer de med en ny snedig løsning?

Med flere selvstendige jobber vi aktivt for å skape alternative løsninger som er tilpasset de forskjellige utfallene som vi nå kan se.Målet er at uansett hva så skal dere kunne jobbe likt eller tilnærmet likt som før!

Følg med her og i vår Slack, vi kommer med løpende oppdateringer.

---

Oppdatering 15.11.2023

Lovverket

1. april 2023 ble reglene for å leie inn arbeidstaker fra bemanningsforetak strammet inn. Bakgrunnen for denne endringen var å regulere bygg- og anleggsbransjen, hovedsakelig i og rundt Oslo, og med det forhindre sosial dumping. I tillegg til å regulere en bestemt bransje er loven revidert og alle bransjer vil i større eller mindre grad bli påvirket — også IT-bransjen. I tillegg til denne endringen vil det fra 1.januar 2024 stilles krav til at utleier av arbeidskraft er godkjent som bemanningsforetak. Det betyr at alle virksomheter som har som formål å drive utleie av arbeidskraft i Norge, skal være registrert og godkjent som bemanningsforetak hos Arbeidstilsynet.

Hva skapte forvirring?

Regjeringens veileder og tidligere svar fra Arbeidstilsynet har ført til forvirring rundt flere punkter, spesielt for selvstendige konsulenter som jobber alene fra sitt AS.

"Kjøp av tjenester fra en virksomhet som består av kun én person (enkeltpersonforetak eller selskap hvor eieren er eneste ansatt) vil heller ikke anses som innleie etter arbeidsmiljøloven. I forholdet mellom virksomheten som skal ha arbeidet utført, og personen som utfører arbeidet, er det her viktig å være oppmerksom på skillet mellom et arbeidsforhold og et oppdragsforhold. Se definisjonen av arbeidstaker i arbeidsmiljøloven § 1-8.1"

Avsnittet ble forsterket med en fotnote som sa at:«Med arbeidstaker menes i denne lov enhver som utfører arbeid for og underordnet en annen. Ved avgjørelsen skal det blant annet legges vekt på om vedkommende løpende stiller sin personlige arbeidskraft til disposisjon, og om vedkommende er underordnet gjennom styring, ledelse og kontroll. Det skal legges til grunn at det foreligger et arbeidstakerforhold med mindre oppdragsgiver gjør det overveiende sannsynlig at det foreligger et selvstendig oppdragsforhold.»

Avsnittet som er hentet fra Regjeringens veileder har ført til en forståelse om at Frilansere som driver utleie ikke trenger å være registrert som Bemanningsforetak, men at de på et vis er unntatt lovverket. Dette har Witted forsøkt å tydeliggjøre at ikke stemmer. Det fikk vi bekreftet via Arbeidstilsynet sitt utspill i Kode24 14.11:

"Dersom du er ansatt i ditt eget aksjeselskap, og formålet til selskapet er utleie av arbeidskraft, vil kravet til godkjenning som bemanningsforetak gjelde deg fra 1. januar 2024."

Likevel har det vært forvirring og motstridende beskjeder på om AS med bare én ansatt i det hele tatt vil kunne bli godkjent som bemanningsforetak gjennom den nye digitale løsningen.

Witted tok tak i det!

De siste ukene har vi stått i front for å tydeliggjøre et regelverk som både har vært både uklart og med potensielt dramatiske konsekvenser for Selvstendige Konsulenter. Vi har stått i debatten med fagforeninger og jobbet oss inn mot Arbeidstilsynet. Vi har diskutert med jurister, samarbeidspartnere og store deler av vårt nettverk. Frem til i dag har vi fått motstridende svar på om Selvstendige konsulenter med eget AS i det hele tatt vil kunne blir godkjent som bemanningsforetak i den nye løsningen som åpner 20. November.

---

[Oppdatering den 22.11.23 - denne delen er ikke lenger gjeldende, se oppdatering høyere oppe på siden]

🥳 I dag er vi glade for å si at vi fikk en tydelig beskjed fra Arbeidstilsynet om at det vil være mulig for AS med kun en ansatt å bli godkjent som bemanningsforetak

Dere som driver som selvstendige kan altså fortsette på samme måte, så lenge dere registrerer dere og blir godkjent som Bemanningsforetak.

---

Hva gjør vi videre?

Vi vet at det er nytt for mange at de må godkjennes som Bemanningsforetak for å ta ordinære innleieprosjekter fremover. Derfor kommer Witted til å bistå konsulenter i vårt nettverk med dette. Arbeidstilsynet gjennomfører et webinar den 23. November. I etterkant av dette inviterer vi til et eget webinar med spesifikk informasjon til IT-konsulenter.

Vi kommer til å hjelpe både konsulenter og våre kunder med å lage arbeidsavtaler som gjør at avtalen i sin helhet er compliant.

Freelancing in Norway: alive and well or confusing as hell? 🤷‍♂️

Er du fortsatt forvirret vil vi gjerne hjelpe deg, så ikke nøl med å kontakte André Nørbech på epost eller i vårt Slacknettverk

For talents

TOP PROJECTS FOR SOFTWARE FREELANCERS

Witted Partners helps software freelancers find projects that match their skills and preferences. All you have to do is to tell us your criteria. If you’re just embarking on your first deep-dive into entrepreneurship, we’ve got you covered, too.

For companies

SENIOR SOFTWARE CONSULTANTS FOR PROJECTS

Get handpicked senior software professionals matched to your needs. Our roster of over 2500 talents will make sure we will find you a perfect fit in minimal lead time. From single talents to ramp-up of entire units.

Lit projects

We have tens of millions of euros worth of onsite and remote projects up for grabs for software professionals and designers in Finland, Norway, Sweden, Denmark, and US. Pick and choose the projects you’ve been dreaming of.