Open projects

App Developers wanted!

Oppstart: 16.09.2024
Varighet: 16.09.2025. Opsjon 1: til 16.09.2026 Opsjon 2: til 16.09.2027
Omfang: 100%
Lokasjon: Oslo

TET Digital søker etter 2 -10 native iOS- og Android-apputviklere for å styrke vår satsing på app. Her blir du med på å bygge blant annet Ruter-appen sammen med en rekke dyktige folk som vil lage verdens beste app for kollektivtransport og mikromobilitet. Vi jobber med moderne produktutvikling, og prøver alltid å se hvordan vi kan jobbe smartere. Vi prøver å unngå en hverdag der man bare flytter oppgaver fra venstre side av skjermen til høyre, og vil heller at utviklerne har et eierskap til hva man lager – hele veien fra idé til funksjonen er tilgjengelig for over én million nordmenn. Vi synes det er ganske kult at det vi bygger treffer mange, og at veien er kort fra idé til produksjon.

Om rollen og arbeidsoppgaver:
Vi har to team som jobber produktorientert med native apputvikling – et iOS-team og et Android-team. Apputviklerne bistår forskjellige app-spesifikke produktteam (reiseinfo, pris og produkt, mikromobiltet, identitet og bestillingstransport) samtidig som vi løser plattformoppgaver (ivaretar appens arkitektur og betaler ned teknisk gjeld) og håndterer uforutsette hendelser. Vi jobber tett med designere for å sikre at løsningene blir best mulig, samtidig som at det spiller på lag med vårt designsystem og plattformenes egne retningslinjer (Human Interface Guidelines på iOS og Material Design på Android). Vi jobber tett med backendutviklerne for å sikre at APIene er optimalisert for appen og fungerer som de skal. Vi jobber tett mer produktledere for å sikre at vi utvikler noe som oppnår ønsket effekt. Vi jobber tett med hverandre for å sikre at det vi lager er av høy kvalitet og for å sikre at vi har det gøy på jobb.

Som apputvikler i TET vil dine arbeidsoppgaver blant annet være:
• Diskutere og implementere ny funksjonalitet i appen
• Jobbe med resten av produktteamet på hvordan appen bør fungere
• Diskutere og implementere forbedringer i kodebasen
• Lese igjennom andres kodeendringer og gi konstruktive tilbakemeldinger
• Sikre at kollegaene dine har det bra på jobb

Vi jobber minst tre dager i uka på kontoret sentralt i Oslo for å sikre best mulig kommunikasjon og samarbeid.

MÅ-Krav

Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer. Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C1, Engelsk minimum nivå B2.
Swift eller Kotlin/Java: Minst 2 års relevant erfaring med Swift (iOS-utvikler) eller Kotlin/Java (Android-utvikler).
SwiftUI/UIKit eller Jetpack Compose: Minst 2 års relevant arbeidserfaring med UIrammeverkene SwiftUI/UIKit (iOS-utvikler) eller Jetpack Compose (Android-utvikler).

Oppdragsspesifikk kvalitet og kompetanse

Kommunikasjon og tverrfaglig samarbeid: Kandidaten skal demonstrere sterke kommunikasjonsevner, spesielt i konteksten av tverrfaglig samarbeid. Dette inkluderer: Evne til å kommunisere teknisk informasjon, samarbeid i tverrfaglige team (design, backend, produkt), proaktiv deltakelse i produktdiskusjoner, bruk av kommunikasjonsverktøy som Jira, Slack o.l., kulturell og språklig tilpasning. Beskriv kort relevante oppdrag, navn på oppdragsgiver og periode(r).
Produktforståelse: Kandidaten bør ha minst 1 års relevant erfaring med å jobbe i en organisasjon som har produktfokus, og tverrfaglig utvikling av et produkt. Beskriv kort hva du har bidratt med inn i en produktutviklingsprosess, særlig i discoveryfasen. Skriv også hvilke(n) oppdragsgiver og hvilke(n) periode(r) dette var.

Evne til å sette seg inn i store kodebaser: Kandidaten bør ha erfaring med å sette seg inn og jobbe med store kodebaser. Beskriv kort relevante oppdrag, navn på oppdragsgiver og periode(r).

Erfaring med innsiktsarbeid: Kandidaten bør ha erfaring med kvantitativ og gjerne kvalitativ innsikt. Kvantitativ innsikt kan være f.eks. Amplitude eller Google Analytics. Kvalitativ innsikt kan være brukertesting, intervjuer eller fokusgrupper. Beskriv kort relevant arbeid, navn på oppdragsgiver og periode(r).

Tilgjenglighetsfunksjonalitet: Kandidaten bør kjenne til WCAG 2.1-standarden og best practices når det gjelder å gjøre en app universelt utformet. Beskriv kort relevant arbeid, navn på oppdragsgiver og periode(r).
Smidig arbeidsmetodikk: Kandidaten bør ha erfaring med smidig arbeidsmetodikk (agile). Beskriv kort relevant arbeid, navn på oppdragsgiver og periode(r).

Kjennskap til designretningslinjer: Kandidaten bør kjenne til retningslinjer for design (Human Interface Guidelines på iOS eller Material Design på Android) Beskriv kort relevant arbeid, navn på oppdragsgiver og periode(r).

Mobilarkitektur: Kandidaten bør ha oversikt over programvarearkitektur og prinsipper. For iOS bør man kjenne til konsepter som MVVM og coordinators. For Android bør man kjenne til MVVM og MVI. Beskriv kort relevant arbeid, navn på oppdragsgiver og periode(r).

Interested in a project?

New to Witted Partners?

Witted Partners helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. Apply for an agent to get validated and be able to pursue our projects!

Are we friends already?

If you have already met with us or are working on a project through Witted Partners, please contact any of our talent agents or subscribe to our project newsletter to directly apply for projects!