Open projects

Frontend / Application Developer

Oppstart: senest 02.09.2024
Varighet: 02.09.2025 (med mulig forlengelse til 02.09.2027)
Omfang: 100%
Lokasjon: Oslo
Språk: Norsk
Søknadsfrist: 12.07.2024

Om rollen og arbeidsoppgaver
Her blir du med på å bygge Ruter-appen sammen med en rekke dyktige folk som vil lage verdens beste app for kollektivtransport og mikromobilitet. Vi jobber med moderne produktutvikling, og prøver alltid å se hvordan vi kan jobbe smartere. Vi prøver å unngå en hverdag der man bare flytter oppgaver fra venstre side av skjermen til høyre, og vil heller at utviklerne har et eierskap til hva man lager – hele veien fra idé til funksjonen er tilgjengelig for over èn million nordmenn.

Må-krav

 • Swift: Minimum 1 års relevant arbeidserfaring med Swift-programmeringsspråket
 • SwiftUI og UIKit: Minimum 1 års relevant arbeidserfaring med UI-rammeverkene SwiftUI og UIKit
 • Relevant erfaring med utvikling av mikromobilitetstjenester
 • Norsk: Konsulenten må kunne kommunisere effektivt på norsk, både skriftlig og muntlig.
 • Tilbudt konsulent kan ikke være et enkeltpersonsforetak eller aksjeselskap/selskap der innehaver er eneste ansatte i selskapet*

*Dersom den tilbudte konsulenten er i prosess for å bli ansatt i et bemanningsforetak eller fast ansatt i en produksjonsbedrift på tilbudstidspunktet, må det fremlegges ansettelsesavtale som dokumenterer at konsulenten vil være ansatt i et bemanningsforetak eller fast ansatt i en produksjonsbedrift senest fra og med oppstartsdatoen for den aktuelle bistand. Tet Digital forbeholder seg retten til å be om dokumentasjon på ansettelsesforholdet når som helst i avtaleperioden.

Bør-krav

 • Kommunikasjon og tverrfaglig samarbeid: Kandidaten skal demonstrere sterke kommunikasjonsevner, spesielt i konteksten av tverrfaglig samarbeid.
 • Autonome mål og effektstyrte team: Minimum 1 års erfaring.
 • Git: Erfaring med git-versjonkontroll (typiske git-flyter: feature branches, PR-er, merging, rebasing, osv.)
 • GraphQL: Erfaring med API-er som bruker GraphQL, særlig Apollo-biblioteket
 • Erfaring med å jobbe med continuous integration-/delivery-automasjon CI/CD
 • Produktforståelse: Minimum 1 års relevant erfaring med å jobbe i en organisasjon som har produktfokus.
 • Bruk av tredjepartsbiblioteker og API-er: Kandidaten skal ha dokumentert erfaring med implementasjon av tredjeparts API-er og biblioteker i iOS-applikasjoner.

Ta kontakt ved interesse, og for mal på kompetansematrise.

Interested in a project?

New to Witted Partners?

Witted Partners helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. Apply for an agent to get validated and be able to pursue our projects!

Are we friends already?

If you have already met with us or are working on a project through Witted Partners, please contact any of our talent agents or subscribe to our project newsletter to directly apply for projects!