Open projects

Fullstack Developer

Oppstart: Etter avtale (ved første anledning etter tildeling)
Varighet: ut 2025 (mulighet for forlengelse ut 2026)
Omfang: 100%
Lokasjon: Hovedplassering er ved KDIs kontor i Horten. Det legges til rette for fleksibilitet med hjemmekontor ved behov, men 1-2 samlinger i Horten per måned er påkrevd.
Søknadsfrist: 05.08.2024

Arbeidsoppgaver
Konsulenten skal bidra med løsningsdesign, utvikling og kvalitetssikring i utvidelse av tjenestene på Kriminalomsorgens selvbetjeningsportal.

I tillegg skal konsulenten bidra til utvikling av nødvendige integrasjoner tilhørende selvbetjening.

Absolutte krav

 • Minimum 5 års erfaring med C# utvikling
 • Minimum 3 års erfaring med frontend utvikling, spesielt med React og Typescript
 • Prosjekterfaring offentlig sektor blir særlig vektlagt.
 • Sterke ferdigheter i frontend utvikling, spesielt med React og Typescript
 • Gode ferdigheter innenfor .NET og C#
 • Erfaring med utvikling av asynkrone integrasjoner (RabbitMQ og NServiceBus)
 • Kjennskap til løsningsdesign og UML
 • Erfaring med databaser, spesielt MSSQL
 • Utvidet politiattest

Andre tildelingskriterier

 • Erfaring fra offentlig virksomhet/justis sektor
 • Erfaring fra tilsvarende leveranser
 • Relevant utdannelse, kurs, sertifisering

Søknadsprosess
For å søke på dette prosjektet trenger vi følgende:

 • Utfylt kompetansematrise, som du kan laste ned HER
 • CV spisset mot dette oppdraget
 • Første mulige oppstartsdato
 • Timepris

Dokumenter i (word-format) og info kan sendes i til Helene på mail: helene.roste@witted.com, innen 5. august.

Interested in a project?

New to Witted Partners?

Witted Partners helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. Apply for an agent to get validated and be able to pursue our projects!

Are we friends already?

If you have already met with us or are working on a project through Witted Partners, please contact any of our talent agents or subscribe to our project newsletter to directly apply for projects!