Open projects

UX designer

Oppstart: Oppstart ved første anledning etter at politiattest er forelagt oppdragsgiver.
Varighet: Ut år 2025, med mulighet for forlengelse ut 2026
Omfang: 100%
Språk: Norsk og engelsk
Lokasjon: KDI legger til rette for fjernarbeid, men det er ønskelig med deltakelse på enkelte samlinger og møter i Horten og Lillestrøm. Anslagsvis 2-4 ganger pr måned.
Frist til Witted: 05.08.24

Beskrivelse
KDIs seksjon for digitale tjenester har behov for en UX-designer til å bistå med utforming og kvalitetssikring av brukeropplevelsen i saksbehandlingsapplikasjoner for publikum og ESAS. I tillegg er det behov for evaluering av brukergrensesnittet i kriminalomsorgens nye fagsystem, KODA.

Publikumsportalen leverer søknadskjemaer til pårørende, domfelte i samfunnet og samarbeidspartnere.

ESAS sørger for informasjonsutveksling på mellom Kriminalomsorgen, domstolene, politiet samt andre aktører i straffesakskjeden.

KODA er basert på en UCase-løsningen fra Unilink Software.

Sikker informasjonsdeling gir ellers basis for en trygg prosess for både innsatte og ansatte. Konkret har vi følgende mål:

 1. Effektiv samhandling
 2. Effektive arbeidsprosesser
 3. God informasjonssikkerhet og -kvalitet
 4. God styrings- og beslutningsinformasjon
 5. God rettsikkerhet

Den konsulenten som tildeles oppdraget må kunne fremlegge plettfri politiattest.

Kompetanse:

 • god kjennskap til WCAG2.1 AA og ARIA1.1
 • god kjennskap til prinsipper for interaksjonsdesign og brukervennlighet
 • god kjennskap til offentlige krav til brukervennlighet og interaksjonsdesign

Kvalifikasjoner:

 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk
 • høyere relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå på bachelor- eller mastergradsnivå
 • minimum 5 års erfaring med interaksjons- og brukervennlighetsdesign

Konsulenten bør også ha erfaring fra ett eller flere av områdene under:

 • utforming av wireframes, skisser og/eller prototyper
 • erfaring med tjenestedesign
 • prosjekterfaring fra offentlige sektor
 • erfaring med test av brukervennlighet
 • erfaring med kartlegging av prosesser og prosessdesign

Tildelingskriterier:

 • Kvalitet 70%
 • Pris 30%

Beskrivelse på som vektlegges under kvalitet:
Relevant kompetanse og erfaring
Oppdragsgiver gjør en kvalitativ vurdering av kompetansen på grunnlag av kravene/behovene i det konkrete oppdraget, herunder:

 • dokumentert kompetanse / erfaring fra CV basert på oppdragsgivers konkrete behov
 • relevant utdannelse, kurs, sertifisering
 • relevante referanser

Løsningsbeskrivelse
Det legges vekt på:

 • Oppdragsforståelse,
 • gjennomføringsforslag,
 • plan, metode og innhold

Det beste forholdet på kvalitet og pris vil bli lagt til grunn for evalueringen. Scoringsskalaen går fra 0 (minst gunstig / lavest verdi) til 10 (mest gunstig / høyeste verdi). Manglende egenskap scorer 0. z

Evaluering av kvalitet
Beste tilbud scorer 10 poeng. De øvrige tilbudenes verdi/egenskaper scores forholdsmessig lavere basert på den relative forskjellen til beste tilbud for hvert kriterium.

Evaluering av pris
Det benyttes en lineær modell for sammenligning av pris, hvor det tas utgangspunkt i beste pris scorer 10 poeng.

Søknadsprosess:

 • CV og referanser
 • Utfylt kravmatrise som du kan laste ned -> HER
 • Ønsket pris
 • Når konsulenten er tilgjengelig

_Send dokumentene til angelica.skoldulf@witted.com

Interested in a project?

New to Witted Partners?

Witted Partners helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. Apply for an agent to get validated and be able to pursue our projects!

Are we friends already?

If you have already met with us or are working on a project through Witted Partners, please contact any of our talent agents or subscribe to our project newsletter to directly apply for projects!