Open projects

Tech Lead for Data Platform Team

Oppstart: senest 16.09.2025
Varighet: 16.09.2025 (med opsjon på forlengelse frem til 16.09.2027)
Omfang: 100%
Lokasjon: Oslo
Språk: Norsk

Beskrivelse av anskaffelsen
Vår tech lead går over i ny stilling, og Tet Digital søker derfor ny tech lead til dataplattformteamet. Tech lead i teamet har ansvar for å utvikle medarbeiderne, ta viktige teknologiske beslutninger, og fastsette den videre teknologiske retningen for Tet Digital.

Rollen er sentral og vil være viktig i arbeidet med å hjelpe andre team med å implementere dataplattformtjenestene. Personen vil inngå i vårt fagmiljø for tech.

Om Dataplattform-teamet
Teamet har en sentral rolle, og alle produktteamene er våre viktigste kunder. Teamet søker å legge til rette for datadrevet beslutningstaking og fremme en produktiv datakultur, og har en rådgivende rolle ovenfor teamene og andre når det gjelder dataplattformteknologi og bruk.

Teamet har fokus på å drive innovasjon gjennom å lage god infrastruktur og DevX, og UX. Det innebærer også å bygge en skalerbar og sikker datainfrastruktur.

Teamet benytter en moderne teknologi stack og kjører sine mikrotjenester i skyen. De utvikler løsninger på Snowflake, med Terraform som IaC-verktøy. I tillegg tilbys DBT Cloud for utviklere. Teamet samarbeider tett med applikasjonsplattform-teamet, som leverer løsninger på AWS ved bruk av Kafka. Dataplattform-teamet har som mål å styrke tverrfaglig samarbeid, opprettholde kontinuerlig læring, og fremme etiske og bærekraftige datahåndteringspraksiser.

Om rollen og arbeidsoppgaver
Hos oss jobber vi produktorientert, og du vil samarbeide tett med både produktleder og designleder. Vi ser for oss at en tech lead hos oss er dyktig innen både teknologi og ledelse. Som tech lead vil du ha ansvar for å utvikle teammedlemmene, ta teknologiske valg, og forme den teknologiske retningen for Tet.

Du vil ha betydelig påvirkningskraft! Vi antar at du allerede har flere års erfaring som utvikler eller tech lead, og har jobbet med digital produktutvikling.

Som tech lead i dataplattformteamet vil dine arbeidsoppgaver blant annet være:

 • Bygge og vedlikeholde plattformtjenester som forenkler hverdagen for våre dataprodusenter og data konsumenter, på teknologier som Terraform, Snowflake, DBT, Datadog for å nevne de for øyeblikket mest sentrale for teamet.
 • Utforske nye kapasiteter og brukerbehov i et landskap som stadig utvikler seg innen data, analyse, automasjon og maskinlæring.
 • Støtte Tet i videreutviklingen av dataprodukter basert på data mesh-prinsippene.
 • Eie og drifte dataplattforminfrastrukturen i skyen, med fokus på skalerbarhet, sikkerhet og tilgjengelighet.
 • Implementere og optimalisere datapipelines for effektiv og pålitelig datalevering.
 • Sikre at dataplattformen overholder GDPR og andre relevante databeskyttelsesregler.
 • Jobbe smidig i team, for øyeblikket følger teamet Scrum metodikk.

Må-krav

 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer.
 • Python/Java/Kotlin: Minst 4 års relevant erfaring med Python/Java/Kotlin.
 • Data Cloud løsninger: Minst 4 års relevant erfaring med teknologier som Snowflake, Databricks eller GCP-baserte løsninger.
 • Tilbudt konsulent kan ikke være et enkeltpersonsforetak eller aksjeselskap/selskap der innehaver er eneste ansatte i selskapet*

Bør-krav

 • Python/Java/Kotlin: Minst 4 års relevant erfaring med programmeringsspråk som f.eks Java/Kotlin.
 • Data Cloud løsninger: Minst 4 års relevant erfaring med Data Cloud løsninger f.eks Databricks, Snowflake, GCP.
 • Iac: Minst 2 års relevant erfaring med Iac (Terraform etc.)
 • CI/CD: Minst 2 års erfaring med CI/CD og automasjon.
 • DevOps og drift av skyløsninger: Minst 2 års relevant erfaring med.
 • Produktforståelse: Minst 2 års relevant erfaring med å jobbe i en organisasjon som har produktfokus.

*Dersom den tilbudte konsulenten er i prosess for å bli ansatt i et bemanningsforetak eller fast ansatt i en produksjonsbedrift på tilbudstidspunktet, må det fremlegges ansettelsesavtale som dokumenterer at konsulenten vil være ansatt i et bemanningsforetak eller fast ansatt i en produksjonsbedrift senest fra og med oppstartsdatoen for den aktuelle bistand. Ruter forbeholder seg retten til å be om dokumentasjon på ansettelsesforholdet når som helst i avtaleperioden.

Send kompetansematrise, CV på maks 3 sider, tilgjengelighet og timepris til Helene på helene.roste@witted.com. Ta kontakt for mal til kompetansematrise.

Interested in a project?

New to Witted Partners?

Witted Partners helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. Apply for an agent to get validated and be able to pursue our projects!

Are we friends already?

If you have already met with us or are working on a project through Witted Partners, please contact any of our talent agents or subscribe to our project newsletter to directly apply for projects!