Open projects

Frontend Developers

Oppstart: 01.09.24
Varighet: 6 mnd, med opsjon på 6 mnd
Omfang: 100%
Lokasjon: Bergen
Frist: 08.08.24

KS DIF vil i samarbeid med medlemmene arbeide for å utvikle Fiks-plattformen til en sentral plattform for kommunesektoren og sammen med andre plattformer etter hvert utgjøre et felles offentlig økosystem. For at dette skal fungere i praksis må økosystemet styres på en samordnet måte og innholdet som inngår i det må være koordinert.

Hovedelementene i et felles økosystem slik KS DIF ser det vil være:

  • Standardiserte forretningsmodeller og avtaleverk
  • Harmoniserte finansierings- og betalingsmodeller
  • Felles arkitekturer, for eksempel referansearkitekturer, standarder, veiledninger og rammeverk
  • Standardiserte innganger for de ulike brukerne
  • Felles datakilder, for eksempel masterdata og grunndataregistre
  • Fellesløsninger

KS DIF ønsker å sette sammen det antatt best egnede teamet på bakgrunn av evalueringsresultatet, og forbeholder seg således retten til å velge deler av tilbudet dersom det skulle gis tilbud på flere konsulenter.

Kompetansekrav
Vi har behov for dyktige programmerere i Javascript/TypeScript. Det er en fordel med Angularerfaring, men de som har jobbet mye med litt større Vue/React-applikasjoner vil nok også raskt kunne sette seg inn i våre løsninger. Vedkommende bør ha god kjennskap til universell utforming av webapplikasjoner, og kjenne til de viktigste WCAG-kravene. Det er en fordel med forståelse for god brukerflyt og design.

Det er en fordel om konsulentene har erfaring fra Fiks-plattformen og tjenester på den, og eventuelt andre nasjonale fellesløsninger.

I det samlede teamet kreves det kompetanse innen:
• Angular
• React
• Ionic
• Universell utforming av web og mobil-apper
• Designsystem
• Meta-rammeverk som Nextjs (React), Nuxt (Vue) eller Analog (Angular)
• Monorepo (Nrwl Nx)
• Redux
• Tailwind
• Internasjonalisering(i18n)
• Automatisert testing
• Playwright
• Fordel med grunnleggende Linux-kompetanse
• Rest-servicer med spesifikasjon i OpenAPI
• Erfaring med CI/CD-verktøy som Jenkins og Github Actions

Kjennskap til kommunal sektor er en fordel.

NB! Hoveddelen av frontend-applikasjoner er laget med Angular som rammeverk. KS har behov for 3-7 utviklere til å utvikle nye tjenester og vedlikeholde de gamle. 5 av disse systemutviklerne er til erstatning for utgående avtaler.

Interested in a project?

New to Witted Partners?

Witted Partners helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. Apply for an agent to get validated and be able to pursue our projects!

Are we friends already?

If you have already met with us or are working on a project through Witted Partners, please contact any of our talent agents or subscribe to our project newsletter to directly apply for projects!