Open projects

Java / Kotlin Developers

Oppstart: 01.09.24
Varighet: 6 mnd, med opsjon på 6 mnd
Omfang: 100%
Lokasjon: Bergen
Frist: 08.08.24

KS DIF vil i samarbeid med medlemmene arbeide for å utvikle Fiks-plattformen til en sentral plattform for kommunesektoren og sammen med andre plattformer etter hvert utgjøre et felles offentlig økosystem. For at dette skal fungere i praksis må økosystemet styres på en samordnet måte og innholdet som inngår i det må være koordinert.

Hovedelementene i et felles økosystem slik KS DIF ser det vil være:

  • Standardiserte forretningsmodeller og avtaleverk
  • Harmoniserte finansierings- og betalingsmodeller
  • Felles arkitekturer, for eksempel referansearkitekturer, standarder, veiledninger og rammeverk
  • Standardiserte innganger for de ulike brukerne
  • Felles datakilder, for eksempel masterdata og grunndataregistre
  • Fellesløsninger

KS DIF ønsker å sette sammen det antatt best egnede teamet på bakgrunn av evalueringsresultatet, og forbeholder seg således retten til å velge deler av tilbudet dersom det skulle gis tilbud på flere konsulenter.

Kompetansekrav
Kunden har behov for konsulenter som er dyktige programmerere i Java og Kotlin. Det er en fordel om konsulentene har erfaring fra SvarUt, DHIS2 og modernisert folkeregister.

Det samlede teamet må ha kompetanse innen:
• Openshift/Kubernetes
• Linux
• Docker
• Helm
• Eventsourcing
• Automatisert testing
• Nginx
• Rest servicer med spesifikasjon i OpenAPI

Databaser:
• SQL-databaser, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, MySQL/MariaDB
• MongoDB
• Eventstore
• Elasticsearch

Produkter:
• Grafana
• Prometheus
• Kibana
• Jenkins

I tillegg er det en fordel med kompetanse på:
• OpenID Connect
• Lua
• HaPRoxy
• Openidc i openresty
• RabbitMQ
• .NET, C#

Kjennskap til kommunal sektor er en fordel.

NB! KS DIF har behov for 9-13 Java/Kotlin systemutviklere til å utvikle nye tjenester og vedlikeholde eksisterende tjenester på Fiks plattformen, eksempelvis SvarUt, DHIS2, og Fiks folkeregister. 11 av disse systemutviklerne er til erstatning for utgående avtaler.

Interested in a project?

New to Witted Partners?

Witted Partners helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. Apply for an agent to get validated and be able to pursue our projects!

Are we friends already?

If you have already met with us or are working on a project through Witted Partners, please contact any of our talent agents or subscribe to our project newsletter to directly apply for projects!