Open projects

GIS Developer for Sokkeldirektoratet

Oppstart: Februar/mars
Varighet: 6 mnd
Omfang: 80 - 100%
Språk: Norsk

SODIR skal utvide sitt utviklingsteam for digitaliseringsprosjekter. Teamet jobber nå med flere prosjekter i forbindelse med digitaliseringen som pågår i SODIR. For tiden er det mest omfattende prosjektet knyttet til migrering av eksisterende fagsystem over til ny teknologisk grunnmur. SODIR har behov én konsulent med relevant kompetanse. Denne skal bidra til utvikling av digitale løsninger som en del av SODIRs utviklingsteam. Følgende vektlegges:

Følgende vil vektlegges ved evalueringen av konsulentens kvalitet:

  • GIS
  • FME fra Safe
  • ArcGIS-stack fra Esri
  • Databaser
  • Integrasjon
  • Smidig metodikk
  • Applikasjonsforvaltning

Ressurser som tilbys fulltid (80 – 100 % kapasitet) vil bli foretrukket.

Interested in a project?

New to Witted Partners?

Witted Partners helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. Apply for an agent to get validated and be able to pursue our projects!

Are we friends already?

If you have already met with us or are working on a project through Witted Partners, please contact any of our talent agents or subscribe to our project newsletter to directly apply for projects!