Open projects

Consultant support for the strategy process in Digi Rogaland

Oppstart: 01.02.2024
Varighet: 31.12.2024
Omfang: 100%
Frist: 08.01.2024
Språk: Norsk

Beskrivelse av bistanden

  • Styringsgruppen ønsker at en ekstern aktør skal se Digi Rogaland i kortene med tanke på fremtidige veivalg. Hensikten er ikke å få en opplisting av saker vi allerede kjenner til, men strategiske råd som hjelper Digi Rogaland samarbeidet fremover.

  • Det finnes allerede et godt grunnlag i flere utredninger fra KS m.fl., og et videre arbeid må basere seg på et slikt faktagrunnlag. Samtidig har Digi Rogaland opparbeidet seg god erfaring på hva som virker, og hva som må bli bedre. Videre må en videre utredning i Rogaland inkludere intervju/dialog med kommunedirektørene (evt. et utvalg av disse).

  • Styringsgruppen ønsker en oppsummeringsrapport for arbeidet til Digi Rogaland, og med erfaringene fra kommunedirektørene. Hva er utfordringene innen digitaliseringen i kommunesektoren i Rogaland? Hvilken utvikling er ønskelig, ulike veivalg vil gi ulike løsninger?

  • KS vil publisere sluttrapport «Fremtidig digitalisering i kommunal sektor» 22.12.2023, og den gir et godt bilde av utfordringsbildet til kommunal sektor.

  • den utstrekning Kunden ønsker det, skal Konsulenten også delta i andre aktiviteter som inngår i prosjektet.

Interested in a project?

New to Witted Partners?

Witted Partners helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. Apply for an agent to get validated and be able to pursue our projects!

Are we friends already?

If you have already met with us or are working on a project through Witted Partners, please contact any of our talent agents or subscribe to our project newsletter to directly apply for projects!