Open projects

Digital Project Manager

Oppstart: 01.02.2024
Varighet: 31.12.2024
Omfang: 100%
Lokasjon: Oslo, men forbehold om noe reise til Stavanger
Søknadsfrist: Snarest

Som digital prosjektleder i Digital Excellence, og i forbindelse med kundens teknologiutviklingsprosjekt, vil du lede digitale initiativer i nært samarbeid med og på vegne av kundens Operation-forretningsenhet.

Du vil ha ansvaret for planlegging, gjennomføring og leveranse av kundens produkter som er avgjørende for effektiv drift. Du vil koordinere tverrfaglige team, håndtere tidsplaner og sikre overholdelse av bransjestandarder og regulatoriske krav.

Som prosjektleder må du jobbe tett og samarbeide med ulike interessenter for å sikre vellykket prosjektutførelse.

 • Tverrfaglige team: Samarbeider nært med kundens produkteiere og kontaktpersoner for å sikre at prosjektmål, tidsplaner og tekniske krav er avstemt.
 • Bransjeeksperter (SME): Samarbeider nært med fagpersoner innenfor selskapet, forstå deres behov og sikrer at programvareløsninger samsvarer med utfordringene de har.
 • OPS Digital Twin Program: Samarbeider tett med Ops Digital Twin-programmet.
 • Kvalitetssikring og testteam: Samarbeider tett med kvalitetssikring og testteam for å sikre pålitelighet, effektivitet og samsvar med utviklet programvare.
 • Program- og toppledelse: Rapporterer til og samarbeider med programledelsen for å formidle prosjektets fremgang, håndtere forventninger og samordne prosjektmålene med bredere organisatoriske mål.

Du vil fungere som en sentral figur, lette kommunikasjon og samarbeid blant disse ulike interessentene, og sikre et enhetlig og vellykket produktutviklingsprosjekt for kunden

Som en integrert del av denne rollen vil du samarbeide tett med kundens forretning for å identifisere og frigjøre verdipotensialet til et digitalt prosjektleveranse.

Krav:

 • Dokumentert erfaring innen prosjektledelse innen olje- og gassindustrien, hovedsakelig prosjekter og operasjoner og helst innen programvareutvikling eller relaterte tekniske felt.
 • God forståelse av programvareutviklingslivssyklus og -metodikker.
 • Kunnskap om bransjespesifikke reguleringer er en fordel.
 • Utmerkede kommunikasjons- og lederegenskaper.
 • Strukturert i hverdagen.
 • Sertifisering innen prosjektledelse (PMP, PRINCE2, osv.) er en fordel.
 • Arbeidsprosesser innenfor Operations BU.
 • Dyktig i Jira og Confluence.

Denne rollen krever en dynamisk profesjonell som er i stand til å styre programvareprosjekter i en kompleks og regulert bransje, og sikre sømløs integrasjon av teknologiske løsninger i oljevirksomheten.

Ansvar:

 • Prosjektplanlegging og gjennomføring: Utvikle omfattende prosjektplaner med tanke på omfang, mål, tidslinjer og ressursallokering. Koordiner prosjektaktiviteter, og sikre overholdelse av tidsplaner og budsjettkonstraksjoner - Jira er kundens verktøy for prosjektplanlegging.
 • Teamkoordinering: Støtte tverrfaglige team. Legg til rette for kommunikasjon og samarbeid blant teammedlemmer for å oppnå prosjektmål.
 • Risikostyring: Identifisere og dempe prosjektrisikoer, forutse potensielle flaskehalser og proaktivt implementere løsninger for å sikre prosjektkontinuitet.
 • Overholdelse og standarder: Sikre at samarbeidet, at det overholder bransjespesifikke standarder, regulatoriske krav og beste praksis.
 • Interessenthåndtering: Samhandle med interne og eksterne interessenter, gi jevnlige oppdateringer, håndtere bekymringer og justere prosjektmål i tråd med forretningsmål.
 • Kvalitetssikring: Overvåke eller samarbeide om testing og kvalitetssikringsprosesser for å garantere påliteligheten og effektiviteten av programvareløsninger.
 • Kontinuerlig forbedring: Fremme en kultur med kontinuerlig forbedring, implementere tilbakemeldingsløkker og erfaringer for å forbedre prosesser for fremtidige prosjekter.

Det er viktig å anerkjenne og verdsette den nåværende situasjonen samtidig som organisasjonens eksisterende ferdigheter, kompetanse og teknologi utnyttes. Samtidig er vi ivrige etter å omfavne og videreutvikle nye tilnærminger for å posisjonere oss for fremtiden, allerede nå.

Rollen kan dekke forretningsområder innen vedlikehold og integritet, produksjons­optimalisering, produksjonsstyring, subsea, planlegging, osv. og kan involvere sluttbrukere både offshore og onshore. Rollen vil kreve nært samarbeid med personell i andre enheter for å støtte vår forretningsmodell. Å jobbe og være en del av en kultur med ett team er nøkkelen til suksess.

Ta kontakt med André på mail (andre.norbech@witted.com) ved spørsmål eller interesse.

Interested in a project?

New to Witted Partners?

Witted Partners helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. Apply for an agent to get validated and be able to pursue our projects!

Are we friends already?

If you have already met with us or are working on a project through Witted Partners, please contact any of our talent agents or subscribe to our project newsletter to directly apply for projects!