Open projects

Project Manager

Oppstart: 2.1.2024
Varighet: 6 måneder, med opsjon 6 + 6
Omfang: 100%
Lokasjon: Bærum (Østerås), hjemmekontor etter avtale
Søknadsrist: 30.11.2023

Om prosjektet
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) utfører oppgaver på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Norsk Helsenett SF (NHN) er ansvarlig for fellestjenester IKT, anskaffelser, arkiv og drift av infrastruktur for virksomhetene under Helse og omsorgsdepartementet. NHN er dermed DSAs hovedleverandør av driftstjenester innen IKT. I tillegg har DSA en rekke applikasjoner utenfor NHNs driftsmiljø. Å utvikle en IKT Strategi for DSA innebærer derfor en forståelse for, og aksept av, avtalen med NHN samt en rekke applikasjonsleverandører i et variert driftsmiljø.

I tillegg til kundens nasjonale mandat for sikkerhet og sikring, har DSA internasjonale oppgaver for å fremme strålevern, atomsikkerhet, kjernefysisk sikkerhet, nedrustning og ikke-spredning. DSA er myndighet og kompetanseorgan for atomsikkerhet, all bruk av stråling, for naturlig stråling og for radioaktiv forurensing i miljøet.

DSA leder og er sekretariat for den nasjonale atomberedskapen og er varslingspunkt for atomhendelser nasjonalt og internasjonalt. DSA er nasjonalt referanselaboratorium for måleenhet innen stråling og radioaktivitet. Arbeidssted vil være Østerås i Bærum.

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av DSAs IKT-strategi og bidra i vurdering og evaluering av nye utviklingsinitiativer
 • Fungere som teamleder for IKT teamet
 • Prioritere prosjekter for gjennomføring, og bidra til god styring av prosjektporteføljen
 • Følge opp nasjonale føringer, departementenes styringsbrev, DSAs virksomhets- og IKT- strategi, samt internasjonale krav (IAEA m.m.)
 • Ledelse av IKT-rådgivere og koordinering av prosjektportefølje og andre IKT-
  forvaltningsoppgaver
 • Rådgiver til virksomhetsledelsen og oppfølging av virksomhetens styringssystem, herunder styringssystem for informasjonssikkerhet
 • Ledelse av IKT- og digitaliseringsprosjekter
 • Følge opp Norsk helsenett som IKT driftspartner
 • Motivere og vise vei for samhandling digitalt i virksomheten

Det kan tilkomme andre arbeidsoppgaver underveis i utførelsen av bistanden. Kunden kan også benytte konsulenten i andre prosjekter dersom Kunden anser dette hensiktsmessig.

Må- krav

 • Tilbudte konsulent må ha minimum 10 års erfaring innen ledelse av komplekse digitaliseringsprosjekter
 • Tilbudte konsulent må ha minimum utdanning på masternivå
 • Tilbudte konsulent må ha god forståelse av sikkerhetsloven da DSA er underlagt sikkerhetsloven
 • Tilbudte konsulent må ha lang erfaring med personalledelse
 • Tilbudte konsulent må ha sertifisering innen prosjektledelse
 • Det ønskes bistand kun fra en konsulent i 100% og konsulenten må være tilgjengelig fra begynnelsen av januar 2024

Søknadsprosess
For å søke på dette prosjektet trenger vi følgende:

 • CV (spisset mot dette oppdraget)
 • Utfylt kompetansematrise, som du kan laste ned —> HER
 • Første mulige startdato
 • Timepris

Ferdig utfylt søknad kan sendes til Gina Ødegård på mail.

Interested in a project?

New to Witted Partners?

Witted Partners helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. Apply for an agent to get validated and be able to pursue our projects!

Are we friends already?

If you have already met with us or are working on a project through Witted Partners, please contact any of our talent agents or subscribe to our project newsletter to directly apply for projects!