Open projects

2 DevOps backend-developers

Oppstart: h.h.v. 29.2.2024 og 8.2.2024. Opsjon på 6+6 måneder.
Lokasjon: Oslo (Økern Portal)
Omfang: 2 konsulentet x 100%
Frist: 22.11.23

Avd. Brukeropplevelse og datadeling (BOD) i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for 2 DevOps utviklere med spisskompetanse på backend til Altinn Studio.

Altinn 3 DevOps team er midt inne i et viktig arbeid med å videreutvikle Altinn 3 til et fullverdig produkt for å dekke det offentliges behov for tjenesteutvikling og samtidig kunne migrere tjenester fra Altinn 2 til Altinn 3.

Konsulentene går inn i Team for Altinn 3, og vil primært jobbe med Altinn Studio. Løsningen utvikles og forvaltes etter en DevOps-modell, slik at de innleide konsulentene må forvente å jobbe med både utvikling, forvaltning og drift. Mye av den gjenstående utviklingen krever veldig god spisskompetanse på backend.

MÅ-krav:

  • Tilbudte backendutviklere må ha minimum 5 og 2 års erfaring

Merk: Konkurransen er på 2 konsulenter (med identiske krav), ikke for et team på 2 personer. Ved utfylling/beskrivelse i kompetanseskjema, skal det presiseres hvilken av de 2 rollene en tilbyr ressurs i.

Ønsket kompetanse og erfaring:

  • God erfaring med utvikling av back-end – fortrinnsvis .NET Core
  • God erfaring med drift- og forvaltning av containerbaserte applikasjoner i en Kubernetes-basert skyløsning – fortrinnsvis Azure
  • God kjennskap til offentlig sektor og Altinn
  • Erfaring fra å jobbe i et tverrfaglig, smidig DevOps-team

Språkkrav:
Konsulentene skal være i dialog med tjenesteeierne (brukerne av Altinn-løsningen), og må derfor beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig. (Bør ligge minimum på nivå B1 etter CEFR (Det felles europeiske rammeverket for språk).

Søknadsprosess
For å søke på dette prosjektet trenger vi følgende:

  • CV i vår CV-mal(spisset mot dette oppdraget). Kan lastes ned HER
  • Utfylt kompetansematrise, som kan lastes ned HER
  • Første mulige startdato
  • Timepris (vi opplyser om at dette er et prosjekt med stor konkurranse. Kunden vektlegger pris 30% og kvalitet 70%)
Interested in a project?

New to Witted Partners?

Witted Partners helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. Apply for an agent to get validated and be able to pursue our projects!

Are we friends already?

If you have already met with us or are working on a project through Witted Partners, please contact any of our talent agents or subscribe to our project newsletter to directly apply for projects!