Open projects

Special Advisor Information Security

Oppstart: 1.10.2023
Varighet: 5 måneder
Omfang: 60% - 100%
Lokasjon: Grimstad
Frist: 22.09.2023

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta rollen som sikkerhetsleder i sikkerhetsorganisasjonen definert av
  sikkerhetsloven
 • Lede, koordinere og ferdigstille risikovurderingene gitt av konkret oppdrag
 • Videreutvikle styringssystemet for sikkerhet
 • Bidra inn i arbeidet med produksjon av årlige strategiske trusselvurderinger for
  spesialisthelsetjenesten

Må-ha-krav til kompetanse/erfaring

 • Må kjenne historikk om oppdragene fra HOD som gjelder risikoanalyser av
  skjermingsverdige verdier, herunder oppdragsdialog, samarbeids- og
  koordineringsmøter mellom regionene.
 • Må ha erfaring med forebyggende sikkerhetsarbeid i spesialisthelsetjenesten.
 • Må ha minimum fem års erfaring med styring og ledelse etter kravene i
  sikkerhetsloven og forskrifter
 • Må ha erfaring med utarbeidelse av sikringsrisikoanalyser av skjermingsverdige
  verdier.
 • Må kjenne historikk rundt arbeidet med skade- og verdivurdering og utpeking av
  skjermingsverdige verdier.
 • Må ha relevant erfaring med etterretning og produksjon av trusselvurderinger
 • Må ha gjennomført relevante kurs for å kunne ivareta de overnevnte kravene, dette
  innebærer kurs innen sikkerhetsstyring- og ledelse som for eksempel grunnkurs
  sikkerhet hos NSM, kurs i risikoanalyser og autorisasjonssamtaler. Det innebærer også
  kurs innen trusseletterretning, spesielt rettet mot trusler i det digitale domenet

Ønsket kompetanse/erfaring

 • Minimum sikkerhetsklarering på nivå Hemmelig
 • Bakgrunn fra Forsvaret eller Politiets etterretning minimum 5 år
 • Erfaring med risikovurderinger som bygger på faktorene i risikotrekanten
 • Inngående kjennskap til fysisk sikring
 • Erfaring med utarbeidelse og revidering av styringssystem for sikkerhet
 • Utarbeidelse av sektorvis strategisk trusselvurdering
 • Kjennskap til risikovurderinger av utilsiktede handlinger

Personlige egenskaper

 • Proaktiv
 • Høy gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjons ferdigheter
 • Ansvarlig
 • Faglig integritet
 • Lederegenskaper

Ta kontakt med Gina Ødegård på gina.odegard@witted.com eller +47 994 47 422 for mer informasjon.

Interested in a project?

New to Witted Partners?

Witted Partners helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. Apply for an agent to get validated and be able to pursue our projects!

Are we friends already?

If you have already met with us or are working on a project through Witted Partners, please contact any of our talent agents or subscribe to our project newsletter to directly apply for projects!