Open projects

Senior Frontend Developer

Oppstart: 01.11.23
Varighet: 01.11.23, t.o.m. mars 2024, med rett for oppdragsgiver til å forlenge oppdraget en eller flere ganger til samme betingelser ut året 2024.
Omfang: 100%
Lokasjon: Oslo, onsite med mulighet til hjemmekontor
Språk: Norsk
Frist: 27.09.23

Stortingets administrasjon ønsker å engasjere en frontendutvikler som en del av et utviklingsmiljø som skal bidra til utvikling, testing og produksjonssetting av ny digital parlamentarisk saksbehandlingsløsning (StorSak). Formålet med anskaffelsen er å utvide utviklingskapasiteten i prosjektet StorSak slik at nye løsninger kan utvikles og tas i bruk for å effektivisere prosesser og oppgaver knyttet til Stortingets parlamentariske saksbehandling.

Ny digital parlamentarisk saksbehandling, StorSak, skal erstattet EPOS (elektronisk parlamentarisk oppfølgingssystem) og samtidig sikre at den parlamentariske saksbehandlingen blir ivaretatt i én sammenhengende verdikjede. Prosjektet skal levere opp mot målbildet: Stortinget skal utveksle, behandle, bevare og offentliggjøre parlamentarisk informasjon digitalt og effektiv og med god kvalitet.

Løsningene vil bli utviklet på moderne web-plattform og en tjenesteorientert arkitektur hovedsakelig med Microsoft-teknologi.

Personen de ønsker å velge inngår som utvikler i et team som leverer backend- og frontend-funksjonalitet til den nye løsningen. Dette arbeidet gjennomføres i tett samarbeid med hele prosjektteamet, bestående av både interne og eksterne ressurser. Prosjektet gjennomføres som et smidig utviklingsprosjekt.

Utvikling:

 • Være med å utvikle robuste frontend-komponenter, tjenester og grensesnitt.
 • Jobbe i et mindre team med scrum som gjennomføringsmetode.
 • Være en god sparringspartner og bistå med sentral kompetanse som kan overføres til Stortingets egne ansatte.

Øvrige oppgaver:

 • Andre oppgaver kan forekomme som en naturlig del av arbeidet.

Lokasjon:
Arbeidssted vil være i Stortingets lokaler i Oslo, men noe hjemmekontor kan være aktuelt etter nærmere avtale. Imidlertid vil det bli stilt krav om tilnærmet 100 % tilstedeværelse i Stortingets lokaler de fire første ukene av oppdraget.

Kompetanse og erfaring
Konsulenten må:

 • ha minimum 5 års relevant erfaring som frontend-utvikler i prosjekter med større tjenesteorienterte-løsninger i løpet av de siste årene
 • ha minimum 3 års relevant utdannelse (bachelor-nivå) med avlagt eksamen på høgskole-nivå.
 • kunne beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt.

Konsulenten må ha kompetanse og erfaring med:

 • design og utvikling av moderne webløsninger med JavaScript/Typescript og CSS
 • minimum 5-års erfaring med bruk av React og håndtering av data i en React-applikasjon, inkludert bruk av JSON for datautveksling mellom klient og server, og bruk av statehåndteringsverktøy, helst MobX
 • arkitektur av Single Page Applications (SPA), inkludert bruk av designmønstre og best practices for effektiv og skalerbar kode
 • test i frontend-utvikling
 • å transformere UI/UX design til semantisk, WCAG-kompatibel kode

Konsulenten bør ha kompetanse og erfaring med:

 • 3 års erfaring med smidig gjennomførings-metodikk – helst Scrum
 • kompetanseoverføring fra fra et større prosjekt med tjensteorientert løsning til linjeressurser
 • implementering av rich text editors i webapplikasjoner

Dersom konsulenten kan vise til erfaring med ovennevnte tre punkter, vil dette bli vektlagt positivt i evalueringen.

Ønskelig hvis konsulenten har erfaring med:

 • 2-års erfaring med smidig bygg (Azure DevOps)/deploy (octopus deploy)
 • rolle-/rettighetsstyring i applikasjoner

Dersom konsulenten kan vise til erfaring med ovennevnte to punkter, vil dette bli vektlagt positivt i evalueringen.

Krav til personlige egenskaper for tilbudt Konsulent
Konsulenten forutsettes å ha følgende personlige egenskaper:

 • Teamspiller -evne og vilje til å samarbeide dele egen kunnskap
 • God til å kommunisere med prosjektteamet
 • Nøyaktig og grundig i sitt arbeid
 • Liker utfordringer og er løsningsorientert
 • Evne til å se og vurdere prosjektets og brukernes behov
 • Evne til raskt å tilegne seg domenekunnskap

Ta kontakt med Angelica Sköldulf på angelica.skoldulf@witted.com eller +47 463 21 681 for mer informasjon.

Interested in a project?

New to Witted Partners?

Witted Partners helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. Apply for an agent to get validated and be able to pursue our projects!

Are we friends already?

If you have already met with us or are working on a project through Witted Partners, please contact any of our talent agents or subscribe to our project newsletter to directly apply for projects!