Open projects

Project manager for deployment-project (public sector)

Kunnat/kaupungit puitejärjestelyn sisäinen kilpailutus: käyttöönottoprojektin projektipäällikkö

Ajankohta: 1.10.2023-1.6.2025.
Allokaatio: 11.10. alkaen 30% allokaatiolla. vaihtelee projektin eri vaiheissa 30-50 % ja sovitaan aina seuraavaksi 3kk:ksi.
Sijainti: etänä, EU-/ETA-alueelta tai GPA-sopimuksen alaisista maista
Kieli: suomi
Hinta/laatu painotus: Hinta 40%, laatu 60%
Lisätieto: Asiantuntijat haastatellaan osana laatuvertailua (Teams, 30min, viikko 40)
Hinta: 75€/h

Kuvaus: Hankinnan kohde on varhaiskasvatuksen ohjelmiston käyttöönottoprojektin projektipäällikköresurssi.
Tehtäviin kuuluvat normaalit tietojärjestelmäprojektin projektipäällikkötehtävät:
Projektikokouksien (esim. 2 krt/vko) valmistelu ja fasilitointi
Projektin tehtävälistan (Kanban) ylläpito projektikokouksissa ja niiden ulkopuolella
Projektin talouden seuranta ja ennustaminen
Ohjausryhmämateriaalin valmistelu ja esitys ohjausryhmässä
Tarvittaessa projektin statuksen esittely sidosryhmille
Projektin muutoshallinta
Projektitehtävien koordinointi ja etenemisen varmistaminen projektihenkilöresurssien kanssa
Muut projektinhallintaan liittyvät tehtävät

Pakollinen osaaminen:
• Asiantuntijalla on vähintään viiden (5) vuoden työkokemus projektipäällikön tehtävistä. Työkokemus ei saa olla ajallisesti kahdeksaa (8) vuotta vanhempaa • sopimuskauden aikaisten tarjousten jättöpäivästä taaksepäin laskettuna.
• Asiantuntijalla on työkokemusta vähintään kahdesta (2 kpl) yli 250 henkilötyöpäivän (htp) (yksi htp on 7,5 h) projektin johtamisesta, jossa on ollut useita sidosryhmiä, ohjausryhmäraportointia, haastavia riippuvuuksia projektin yli ja tarkasti määritelty aikataulu.
• Asiantuntijalla on kokemusta alan yleisistä viitekehyksistä (ITIL tai vastaava), pilvipalveluista, rajapintateknologioista sekä kokonaisarkkitehtuurista.
• Asiantuntijalla on vähintään projektinhallinnan kehyksen voimassa oleva sertifikaatti tai menetelmän sertifikaatti (IPMA Level C tai vaativampi, Prince2 Practitioner tai vaativampi, PMP, PMI tai vastaava).

Ole yhteydessä: anu.viljakainen@witted.com, jos tämä kiinnostaa!

Interested in a project?

New to Witted Partners?

Witted Partners helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. Apply for an agent to get validated and be able to pursue our projects!

Are we friends already?

If you have already met with us or are working on a project through Witted Partners, please contact any of our talent agents or subscribe to our project newsletter to directly apply for projects!