Open projects

Technical project manager (public sector)

Ajankohta: aloitus viimeistään 1.1.2024- päättyy viimeistään 31.1.2025
Allokaatio: 50%
Sijainti: etänä, EU-/ETA-alueelta tai GPA-sopimuksen alaisista maista
Kieli: suomi
Hinta/laatu painotus: Hinta 30%, laatu 70%
Hinta: 75€/h

Kuvaus: Teknisen projektipäällikön tehtävänä on johtaa projekti tavoiteltuun lopputulokseen tiukassa aikataulussa sekä toimia sisällöllisen projektipäällikön työparina, joka koordinoi työn etenemistä palveluryhmässä. Tietohallinnon edustajana teknisen
projektipäällikön tunnistettuja tehtäviä ovat ainakin:

  • vaativuusmäärittelyn johtaminen ja koordinointi
  • kilpailutuksen valmistelu ja ohjelmiston valinta hankinta-asiantuntijan kanssa
  • käyttöönoton valmistelun, testauksen ja käytön aloittamisen johtaminen ja koordinointi sisällöllisen projektipäällikön kanssa
  • jatkokehittämisen suunnitelman teko
  • Projektin eri vaiheiden tilannekuvien tuottaminen sovitulla syklillä, sopimus- ja päätösdokumenttien työstäminen sekä koordinointi eri tahojen kanssa
    tietohallinnon ICT-hankinta-prosessien mukaisesti.

o Kokemus ja osaaminen

Pakolliset vaatimukset:
• Asiantuntijalla on vähintään viiden (5) vuoden työkokemus projektipäällikön tehtävistä. Työkokemus ei saa olla ajallisesti kahdeksaa (8) vuotta vanhempaa • sopimuskauden aikaisten tarjousten jättöpäivästä taaksepäin laskettuna.
• Asiantuntijalla on työkokemusta vähintään kahdesta (2 kpl) yli 250 henkilötyöpäivän (htp) (yksi htp on 7,5 h) projektin johtamisesta, jossa on ollut useita sidosryhmiä, ohjausryhmäraportointia, haastavia riippuvuuksia projektin yli ja tarkasti määritelty aikataulu.
• Asiantuntijalla on kokemusta alan yleisistä viitekehyksistä (ITIL tai vastaava), pilvipalveluista, rajapintateknologioista sekä kokonaisarkkitehtuurista.
• Asiantuntijalla on vähintään projektinhallinnan kehyksen voimassa oleva sertifikaatti tai menetelmän sertifikaatti (IPMA Level C tai vaativampi, Prince2 Practitioner tai vaativampi, PMP, PMI tai vastaava).

Pisteytettävät vaatimukset:
i. Tarjottavalla projektipäälliköllä on työkokemusta työtehtäviltään
vastaavasta ajanvarausratkaisun hankinta- ja käyttöönottoprojektin
toimeksiannosta. (kyllä 25 p/ ei 0 p)
ii. Tarjottavalla projektipäälliköllä on työkokemusta yli 1000 työntekijän
organisaatioissa työskentelystä. (kyllä 15 p/ ei 0 p)
iii. Tarjottavalla projektipäälliköllä on työkokemusta työllisyydenhoidon
organisaatiossa työskentelystä. (kyllä 15 p/ ei 0 p))
iv. Tarjottavalla projektipäälliköllä on työkokemusta valtion organisaatiossa
työskentelystä tai valtion organisaation kanssa työskentelystä. (kyllä 15
p/ ei 0 p)

Ole yhteydessä: anu.viljakainen@witted.com, jos tämä kiinnostaa!

Interested in a project?

New to Witted Partners?

Witted Partners helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. Apply for an agent to get validated and be able to pursue our projects!

Are we friends already?

If you have already met with us or are working on a project through Witted Partners, please contact any of our talent agents or subscribe to our project newsletter to directly apply for projects!