Open projects

Service designer

Oppstart: 09.10.23
Varighet: 30.06.24 (ca 9mnd) opsjon 31.12.24 (3 + 3 mnd)
Omfang: 1-2 konsulenter i 50-200 % stilling.
Lokasjon: Sted for utførelse vil være remote, men noe reisevirksomhet må påregnes både til Helse Nord IKTs kontorer i Tromsø og sykehusforetakene i Helse Nord.
Språk: Norsk
Frist: 28.09.23

Beskrivelse av oppdraget/bistanden
Helse Nord IKT gjennomfører nå et regionalt telekom-prosjekt som en del av MoDI-programmet. Telefoniløsningene i Helse Nord ivaretar en rekke kritiske funksjoner, og har høye krav til tilgjengelighet. I Helse Nord har produksjon og drift av telefonitjenester tradisjonelt vært utført lokalt ved det enkelte helseforetak, men vil i den nye løsningen blir løst regionalt med skyløsninger.

Løsningen består av tre skyløsninger (Zisson, Telenor mobil og M365/Teams). Dette er alt rullet ut til flere helseforetak i regionen og kunden går nå i gang med de to største foretakene, og har derfor behov for å øke kapasiteten innen kartlegging. De ønsker å knytte til seg ressurser som kan bidra til å belyse mulighetsrommet og ha dialog med brukerne om valg de kan gjøre innenfor rammen av telekomprosjektet, med sikte på en enklest mulig arbeidshverdag og forenkling av pasientens tilgang til helsetjenestene. Dialogen vil være på brukernivå (helsepersonell) og mot tekniske miljø i prosjektet. Kunden har behov for bistand som "seniorkonsulent" og/eller "spesialist" til område tjenestedesign for å sikre at brukerne i helseforetakene i regionen kan få levert tjenester som dekker behovene og gir rom for virksomhetsutvikling.

Hovedoppgaver:

 • Bidra i arbeidet med utrulling av ny telekomplattform
 • Kartlegge brukerbehov og bidra til å sikre gode løsninger for sluttbrukeren
 • Bistå med dokumentasjon av valgte løsninger
 • Jobbe tett sammen med løsningsansvarlige og andre fagressurser i prosjektet
 • Jobbe sammen med Helse Nord IKTs drift- og forvaltningsorganisasjon for å sikre at de tjenester som etableres overføres til drift og forvaltning i henhold til gjeldende rutiner

Kompetanse og erfaring

 • Dokumentert erfaring med kartlegging og analyse, fortrinnsvis innenfor spesialisthelsetjenesten
 • Dokumentert erfaring med prosessmodellering og utarbeidelse av brukerhistorier
 • Kjennskap til Zisson, Telenor Mobil og M365/Teams vil være en fordel
 • Kjennskap til og forståelse for helsesektoren, fortrinnsvis spesialisthelsetjenesten vil være en fordel
 • Utstrakt erfaring med workshops, både fysisk og nettbasert
 • Gode kommunikasjonsegenskaper, både muntlig og skriftlig

Personlig egnethet vil vektlegges, herunder:

 • Er tålmodig og har forståelse for komplekse beslutningsmodeller og prosesser
 • Må være en lagspiller og være forberedt på å yte ekstra for å bidra til at prosjektet og programmet lykkes
 • Strukturert og analytisk legning

Ta kontakt med Angelica Sköldulf på angelica.skoldulf@witted.com eller +47 463 21 681 for mer informasjon.

Interested in a project?

New to Witted Partners?

Witted Partners helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. Apply for an agent to get validated and be able to pursue our projects!

Are we friends already?

If you have already met with us or are working on a project through Witted Partners, please contact any of our talent agents or subscribe to our project newsletter to directly apply for projects!