Open projects

IT coordination of development projects

Start: medio oktober
Varighet: 31.03.2025
Opsjon: 6 måneder
Omfang: 100%
Lokasjon: Tønsberg
Frist: 11.10.2023

Bakgrunn for oppdraget

Valgdirektoratet har det operative ansvaret for valggjennomføring på landsbasis. Dette ansvaret understøttes av et sett tekniske løsninger med tilhørende infrastruktur for drift. Et sentralt system i Valgdirektoratets portefølje er det elektroniske valgsystemet EVA, som benyttes av kommuner og fylkeskommuner i den praktiske valggjennomføringen.

Konsulenten skal bistå direktoratet med redesign av støttesystemet for protokollering av valg (webapplikasjon). Protokollering foregår i dag i det elektroniske valgadministrasjonssystemet (EVA), og benyttes av kommunene og fylkeskommunene i deres arbeid med å dokumentere valggjennomføringen. Protokollen danner grunnlaget for valgstyrenes godkjenning av valget.

Prosjektets hovedmål er å forbedre prosessen for protokollering av valg ved å utvikle et mer brukervennlig verktøy (systemstøtte/webapplikasjon) for protokollering. Sekundært skal protokollene være åpne og tilgjengelige for allmennheten. Det er krav til universell utforming. Protokollene bør derfor innrettes og presenteres på en oversiktlig og tillitsvekkende måte, samt i et arkivvennlig format.

Webapplikasjonen må ha en sømløs integrasjon mot det elektroniske valgadministrasjonssystemet EVA.

Arbeidsoppgaver

  • Konsulenten skal bistå direktoratet med detaljspesifisering av brukerhistorier for dokumentering av valggjennomføringen og protokollering av valg.
  • Konsulenten skal videre planlegge og lede faser av utviklingsarbeidet knyttet til redesign av støttesystem for protokollering, inkludert ressursplanlegging. I tillegg skal konsulenten støtte prosjektleder i koordinering, planlegging og rapportering.
  • Utover dette skal konsulenten samarbeide med utviklere, arkitekter og funksjonelt team om spesifisering og smidig utvikling av den tekniske løsningen.

Krav til kompetanse og erfaring

  • Dokumentert erfaring med bruk av smidig-metodikk
  • Kjennskap til tilgjengelighet og universell utforming
  • Dokumentert kompetanse innen prosjektmetodikk, fortrinnsvis Prince 2/Prince 2 Agile
  • Det er en fordel med erfaring fra tekniske prosjekter i offentlig sektor

Ta kontakt med Helene Røste på helene.roste@witted.com eller +47 913 68 751 for mer informasjon.

Interested in a project?

New to Witted Partners?

Witted Partners helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. Apply for an agent to get validated and be able to pursue our projects!

Are we friends already?

If you have already met with us or are working on a project through Witted Partners, please contact any of our talent agents or subscribe to our project newsletter to directly apply for projects!