Open projects

Project Manager for long and exciting project

Oppstart: Snarest, senest 15.11.2023
Lokasjon: Remote/Fleksibelt (Som et uforpliktende estimat, beregner vi at det kan bli behov for totalt 24 reiser til Brønnøysund i avtaleperioden (12 måneder) à 4 dager.
Omfang: Stillingsprosent: 50-100 % frem til 1.1.2024 og 100 % fra 1.1.2024.
Varighet: 12 Måneder, med opsjon på inntil 24 mnd (6+6+6+6).
Språk: Norsk, meget godt skriftlig og muntlig
Frist: 25.9.2023

Oppdragets overordnede formål
Sikre en smidig overgang for Brønnøysundregistrenes nåværende tjenester fra Altinn 2 - plattformen til ny teknologisk plattform - Altinn 3. I denne forbindelse ønsker vi å leie inn en prosjektleder.
Konsulenten vil så snart som mulig bli involvert aktivt i prosjektets planleggingsprosess og vil fra 1.1.2024 innta rollen som prosjektleder for gjennomføringsfasen.

Nærmere beskrivelse av oppdraget
Brønnøysundregistrene benytter den nasjonale felleskomponenten Altinn, der virksomheter, frivillige organisasjoner, offentlige etater og privatpersoner kan kommunisere med registrene.
Nåværende Altinn-plattform – Altinn 2 – ble etablert i 2010. Denne var i sin tid regnet som beste praksis i EU/EØS-området og er fortsatt som konsept unik internasjonalt og av stor samfunnsøkonomisk verdi.

Teknologien bak plattformen er etter femten år moden for utskifting. Utskiftingen skal skje gjennom et program kalt “Nye Altinn”. Programmet og underliggende prosjekter vil kjøres etter statens prosjektmodell og følge statens kvalitetsregime med KS behandling.
Programmet gjennomføres på oppdrag av Kommunal- og distriktsdepartementet, eies av Digitaliseringsdirektoratet og er nå under initiering. Migreringsaktivitetene skal være avsluttet innen utgangen av første halvår 2026.
Under dette programmet vil de tre største tjenesteeierne i Altinn-samarbeidet, Brønnøysundregistrene, Skatteetaten og Statistisk Sentralbyrå, gjennomføre egne migreringsprosjekter for sine respektive tjenester. Digitaliseringsdirektoratet vil ha et eget prosjekt i programmet som utvikler fellesfunksjonalitet og plattformtjenester på offentlig privat skyplattform.

I tillegg vil migrering for øvrige tjenesteeiere samles og utføres i regi av Digitaliseringsdirektoratet. Brønnøysundregistrene har identifisert i alt femten ulike tjenester som skal migreres til ny plattform. Disse regnes å være av stor samfunnsmessig betydning og omfatter blant annet innrapportering av årsregnskap, konkursbobehandling, register over offentlig støtte, godkjenningsordning for yrkeskvalifikasjon og elektronisk stiftelse av aksjeselskap.
Brønnøysundregistrene har startet planleggingsfasen for sitt migreringsprosjekt. Denne ventes å vare ut 2023. Deretter går prosjektet over i en gjennomføringsfase som ventes å avsluttes i første halvdel av 2026.

Arbeidsoppgaver:
• Prosjektledelse
• Sikre god styring, driv, samarbeid og kommunikasjon i prosjektet og overfor prosjektets ulike interessenter
• Anskaffelse av ulike type ressurser ifm. prosjektgjennomføringen

Krav til kompetanse/erfaring:
• Minimum 3 års høyere utdanning innen organisasjon, ledelse, økonomi eller teknologi.
• Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne i norsk.
• Solid erfaring (5 år eller mer) som prosessleder og/eller prosjektleder fra store og virksomhetskritiske IT-prosjekter (totalt omfang ca. 200 000 timer)

Bør ha:
• Erfaring med produktteam-organisering.
• Erfaring med prosjektmetodikk knyttet til større investeringsprosjekter i Staten, eks Statens prosjektmodell (KS2- prosjekter)
• Konsulenten må ha ledet prosjekter i statlig sektor. Dette må dokumenteres med en beskrivelse av prosjektene.

Ta kontakt med Henrik Tufte på henrik.tufte@witted.com eller +47 900 95 685 for mer informasjon.

Interested in a project?

New to Witted Partners?

Witted Partners helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. Apply for an agent to get validated and be able to pursue our projects!

Are we friends already?

If you have already met with us or are working on a project through Witted Partners, please contact any of our talent agents or subscribe to our project newsletter to directly apply for projects!