Open projects

Fullstack Utvecklare (.NET)

Hej, .NET utvecklare!

Vår kund inom den offentliga sektorn söker en driven fullstackutvecklare med minst 10 års arbetslivserfarenhet inom systemutveckling. Konsulten bör också ha tidigare vana av olika ledarroller inom utveckling (såsom scrummaster, leaddeveloper, kravanalys, systemdesign eller mjukvaruarkitektur).

I detta projekt blir konsulten en del av etablerade och erfarna team där hen också kan axla ansvaret att vara teamets scrummaster. Teamet har stort fokus på utveckling av helt nytt IT-stöd för kritiska delprocesser inom statistikproduktionen. Det rör t.ex. system för hantering indata från olika externa källor och IT-stöd för metadatahantering och bearbetning av indata. En övervägande del av teamets uppdrag är nyutveckling kopplat till prioriterade projekt men en del löpande förvaltning ryms också i uppdraget. I utvecklingen av nytt IT-stöd för metadata krävs särskilt ett intresse för informationsmodeller och förmåga att medverka aktivt i framtagandet av tekniska krav och lösningsförslag. Utvecklingen sker främst i Microsoft miljö.

För att kunna vara bra match i detta uppdrag ska konsulten ha erfarenhet av såväl scrum som ADS. Dessutom krävs det att kunna ta mycket ansvar, ha kommunikativ förmåga, bidra aktivt i dialogen med kravsällaren och användaren för att kunna bygga upp systemet på det bästa möjliga sättet. Dessutom ska konsulten:

 • Uppfylla kompetensnivå 4.

 • Ha erfarenhet av C#

 • Ha erfarenhet av JS Ramverk som Blazor, Angular och React

 • Ha erfarenhet av JavaScript

 • Ha erfarenhet av GIT

 • Ha erfarenhet av Net

 • Ha erfarenhet av Net MVC

 • Ha erfarenhet av Net Core

 • Ha erfarenhet av WPF

 • Ha erfarenhet av API:er

 • Ha erfarenhet av Agilt arbetssätt

 • Ha erfarenhet av SCRUM

 • Ha erfarenhet av Azure DevOps

 • Ha erfarenhet av BigIP

 • Ha erfarenhet av jQuery

 • Ha minst 10 års arbetslivserfarenhet som systemutvecklare

 • Ha certifiering och erfarenhet av arbete som scrummaster

 • Ha erfarenhet av ansvarsroll inom utveckling, såsom mjukvaruarkitekt, leaddeveloper, systemdesign

Låter som du eller någon du känner? Slå en signal!

Längd: Augusti 2023 - Augusti 2025 (med möjlighet till förlängning 1 år + 1 år).
Omfattning: 100 %
Plats: Örebro / Hybrid (ca 2 dagar/vecka på plats)
Språk: Svenska
DL: 22.6.

Interested in a project?

New to Witted Partners?

Witted Partners helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. Apply for an agent to get validated and be able to pursue our projects!

Are we friends already?

If you have already met with us or are working on a project through Witted Partners, please contact any of our talent agents or subscribe to our project newsletter to directly apply for projects!