Open projects

.NET / C# Utvecklare

Hej där, .NET / C# utvecklare!

Vår kund inom den offentliga sektorn är ute efter att hitta en konsult till sitt projekt. I detta projekt kommer konsulten att jobba med förvaltning inom tåglägestjänsten. Denna innefattar e.g. utveckling, drift och förvaltning av system för att hantera planering av tågläge, tågledning, eldriftledning och olika varianter av trafikinformation. Teamet jobbar med moderna fila arbetssätt.

För att kunna vara perfekt match till detta uppdrag, konsulten ska ha:

  • Minst 9 års erfarenhet av programmering i C# samt flerårig erfarenhet av .Net Core
  • Minst 1 års erfarenhet av Orleans, ramverk för distribuerad .NET.
  • Minst 1 års erfarenhet av webbramverket Blazor

Längd: Juli 2023 - Mars 2024
Omfattning: 100%
Plats: Borlänge / Hybrid
Språk: Svenska

Interested in a project?

New to Witted Partners?

Witted Partners helps freelance software developers and designers to find the projects that match their skills and preferences, all for free. Apply for an agent to get validated and be able to pursue our projects!

Are we friends already?

If you have already met with us or are working on a project through Witted Partners, please contact any of our talent agents or subscribe to our project newsletter to directly apply for projects!